Διάλεξε γλώσσα:

PS3

Ando

Χειριστήριο με διπλούς αναλογικούς μοχλούς και λειτουργία δόνησης

Saito

Εργονομικό ασύρματο χειριστήριο Bluetooth για P3 με δόνηση

Harada

Ασύρματο χειριστήριο με διπλούς αναλογικούς μοχλούς και δόνηση