Διάλεξε γλώσσα:

Anti-ghosting

Hanzo 2.0

Πληκτρολόγιο μεμβράνης με RGB φωτισμό, macros και λειτουργία anti-ghosting

Sakimo

Μηχανικό πληκτρολόγιο με χρόνο απόκρισης 0,2 ms και μπλε διακόπτες Outemu

Satomi

Μηχανικό πληκτρολόγιο με χρόνο απόκρισης 0,1 ms και διακόπτες Outemu

Simeto

Μηχανικό πληκτρολόγιο με anti-ghosting 26 πλήκτρων και μπλε διακόπτες

Taigen

Μηχανικό gaming πληκτρολόγιο με μπλε διακόπτες και LED φωτισμό