Διάλεξε γλώσσα:

RGB φωτισμός

Sagara

Εργονομικό πληκτρολόγιο μεμβράνης με RGB φωτισμό και Breathing mode

Hanzo 2.0

Πληκτρολόγιο μεμβράνης με RGB φωτισμό, macros και λειτουργία anti-ghosting

Sakimo

Μηχανικό πληκτρολόγιο με χρόνο απόκρισης 0,2 ms και μπλε διακόπτες Outemu

Satomi

Μηχανικό πληκτρολόγιο με χρόνο απόκρισης 0,1 ms και διακόπτες Outemu