Διάλεξε γλώσσα:

Rainbow φωτισμός

Simeto

Μηχανικό πληκτρολόγιο με anti-ghosting 26 πλήκτρων και μπλε διακόπτες

Taigen

Μηχανικό gaming πληκτρολόγιο με μπλε διακόπτες και LED φωτισμό