Διάλεξε γλώσσα:

Macros

Sakimo

Μηχανικό πληκτρολόγιο με χρόνο απόκρισης 0,2 ms και μπλε διακόπτες Outemu

Satomi

Μηχανικό πληκτρολόγιο με χρόνο απόκρισης 0,1 ms και διακόπτες Outemu

Hanzo 2.0

Πληκτρολόγιο μεμβράνης με RGB φωτισμό, macros και λειτουργία anti-ghosting